Het Maerlant is een openbare scholengemeenschap voor vmbo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) in de gemeente Brielle (per 1-1-2023 de gemeente Voorne aan Zee). Het is een streekschool waar een groot deel van de leerlingen uit de (deel-)gemeenten Brielle, Westvoorne, Bernisse en Rozenburg naar toe komt.  Op het Maerlant zitten bijna 1400 leerlingen en er werken zo’n 150 personeelsleden. 

Het Maerlant is een school die vorm en inhoud geeft aan de uitgangspunten van het openbaar onderwijs. De school is meer dan een instituut waar kennis wordt verworven. De leerlingen bereiden zich voor op een volwaardige plaats in de maatschappij. Het Maerlant stimuleert dat door, naast kennis, aan meerdere aspecten aandacht te besteden, zoals het werken aan de sociaal-emotionele vaardigheden, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerling. Het onderwijs op het Maerlant houdt rekening met verschillen en gebruikt juist de verschillende kwaliteiten van de leerlingen en medewerkers om een optimale leersituatie te creëren. Leerlingen, docenten, medewerkers met onderwijs ondersteunende taken, stagiaires, vrijwilligers en ouders, maar ook mensen uit het bedrijfsleven en externe specialisten leren in onze schoolgemeenschap van en met elkaar. Dit betekent dat alle medewerkers in de school een voorbeeldfunctie hebben ten opzichte van leerlingen en een begeleidende rol vervullen in hun ontwikkeling.

‘Grip op leren’ staat op het Maerlant centraal. Hieronder verstaan we dat leerlingen grip hebben op hun eigen leerproces. Onze leerlingen weten wat ze kunnen en zijn zich bewust van wat ze nodig hebben.

Dit kan zich op allerlei manieren uiten. Het gaat over het maken van keuzes door leerlingen uit het aanbod van lessen en andere leeractiviteiten. Leeractiviteiten zoals bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding, talentontwikkeling en projecten. 

Het gaat ook over het differentiëren in lessen. Zo kun je bij het ene vak wellicht met verdieping aan de slag terwijl je bij een ander vak verlengde instructie nodig hebt. 
Iedere docent is bij ons coach.

Kom je ons team versterken?

<Klik hier> voor onze vacatures.

Tot snel!

Nieuws
Geslaagden 2023-2024
Verder lezen