Programma's van Toetsing en Afsluiting

De PTA's - Programma's van Toetsing en Afsluiting - beschrijven wat de reglementen, regels en afspraken zijn die bij de examens in de verschillende afdelingen gelden. Het is belangrijk dat leerlingen en ouders goed kennis nemen van de PTA's.

Voor vragen kunt u zich wenden tot de betreffende afdelingsleider.

De examensecretaris van VMBO is
dhr. A. van Erkel a.erkel@maerlant.eu
 

VMBO-BB/KB/LWT 

 

 3 vmbo BB  PTA en examenreglement 23-24  <klik hier>  
 3 vmbo KB    PTA en examenreglement 23-24  <klik hier>  
     
 4 vmbo BB  PTA en examenreglement 23-24  <klik hier>  
 4 vmbo KB  PTA en examenreglement 23-24 <klik hier>  
      
 3-4 vmbo LWT   PTA en examenreglement 23-24 <klik hier>  

 

VMBO-GL/TL 

 

 3 vmbo-GL/TL   PTA 3vmbo-gl/tl 23-24 <klik hier> 
   
 4 vmbo-GL/TL  PTA 3vmbo-gl/tl 22-23 <klik hier>
   PTA 4vmbo-gl/tl 23-24 <klik hier>