Schooldecanen/LOB

De school heeft twee schooldecanen en een loopbaanbegeleider. Zij helpen de leerlingen bij hun richtingkeuze binnen school en bij hun keuze voor een vervolgopleiding. Hiervoor worden diverse activiteiten in de loop van het jaar georganiseerd. De komende periode is voor de klassen 2 vmbo, 3 havo en 3 vwo bedoeld om te komen tot een goede keuzerichting en voor de examenkandidaten om zich (tijdig) in te schrijven voor een vervolgopleiding. Hierbij helpen de schooldecanen en de loopbaanbegeleider u/je graag. Ook de leerlingen van de andere klassen worden op verzoek met raad en daad ter zijde gestaan. De verdeling van taken is:

vmbo LW/BB/KB: voor de leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s):
 mw. M. Amersfoort (m.amersfoort@maerlant.eu)

vmbo TL/GL: voor de leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s):
dhr. R. Molema (r.molema@maerlant.eu)

havo: voor de leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s):
mw. M. v.d. Salm (m.salm@maerlant.eu)

vwo: voor de leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s):
dhr. drs. E. van der Geest (e.geest@maerlant.eu)Aanvraag verlof voor bezoeken aan Open Dag, meeloopdag of proefstuderen:

- HAVO/VWO: aanvraagformulier voor bezoeken aan Open Dag, 
  meeloopdag of proefstuderen op Hogeschool of Universiteit is af te
  halen bij één van de decanen.
- VMBO: <klik hier> voor verlofaanvraag voor bezoeken aan
  vervolgopleiding. Dit formulier is ook af te halen bij de afdelingsleiders
  VMBO, het Leerling Loket of verzuim coördinator VMBO


NIEUWS:

 <klik hier>
 <klik hier>
 informatieboekje Tweede Fase 3vwo 2024
 Powerpoint Presentatie Voorlichtingsavond 3vwo jan.24
 <klik hier>  informatieboekje Tweede Fase 3havo 2024
 <klik hier> informatie "het kiezen van een vervolgopleiding
4vmbo (2023-2024)"
 <klik hier> slimme vragen tijdens MBO open dagen 
 <klik hier> data open dagen MBO Rotterdam-Rijnmond
4vmbo 2023-2024
 <klik hier> info voor 2vmbo support-BB/KB over profielkeuze 23-24
 <klik hier> info voor 2vmbo support-KB over Qompas 23-24
 <klik hier>         info voor 3vmbo over MBO-keuzemarkt Hoogvliet donderdagavond 11 januari 2024
 <klik hier>   aanmeldformulier MBO-keuzemarkt voor 3vmbo
 <klik hier>    informatiegids MBO-keuzemarkt 2023-2024
 <klik hier>                info voor 3 en 4vmbo over studiekeuzebeurs West in  Ahoy op 8 en 9 december 2023
 <klik hier> Powerpoint presentatie voorlichtingsavond 3havo
 <klik hier> Powerpoint presentatie voorlichtingsavond 3vwo
 <klik hier> informatiefolder Kosten MBO-opleiding opgesteld door de Rijksoverheid
 <klik hier> overzicht profielen 3-4 vmbo tl/gl
 <klik hier> informatieboekje Kinderbijslag t/m Studiefinanciering

Informatie over een nieuwe site van het ministerie m.b.t. vervolgonderwijs en verder studeren:
Klik hier: Startstuderen.nl